Promar Endüstriyel Kimyasallar olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili standartları kapsayan tüm süreçlerimizde;

 • Yasa, yönetmelik ve diğer gereklilikler doğrultusunda sürekli gelişimi sağlayıp verimliliği ve çalışmalarımızı arttırmayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip edip yeni kaynaklar yaratmayı ve yeni oluşumlarda yer alarak iş hacmini arttırmayı,
 • Ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunarak yerli ve yabancı müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak, kalitenin sürekliliğini oluşturarak güvenilir markalar yaratmayı,
 • Müşteri ve tedarikçileri ile daima işbirliği yaparak karşılıklı gelişmeyi temin etmeyi,
 • Firma kültürünün temel unsurlarından olan çalışanların memnuniyetini artırmak ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla gerekli kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlamayı,
 • Yatırımlarda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini de göz önünde bulundurmayı,
 • Tüm atıklarımızı minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi ve mümkün olduğunca geri kazanmayı, mümkün değil ise atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi,
 • Çevreye ve canlı sağlığına zarar verebilecek olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmayı,
 • Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın farkındalığını arttırarak, İSG kültürünü oluşturmayı, kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çalışan temsilcimiz ve çalışanlarımızın yönetim sistemlerine katılımının sağlanmasını, gelen öneri ve iyileştirme fikirlerini desteklemeyi,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminde riskleri belirleyip gerekli önlemleri almayı, oluşabilecek fırsatları değerlendirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt eder, Yönetim Sistemleri Politikası olarak ilan ederiz.