"KİMYA SANAYİİ'NİN GÖNÜLLÜ EYLEM PLANI"

Üçlü Sorumluluk; Dünya Kimya Sanayi’nin Sağlık, Güvenlik ve Çevre performansında sürekli gelişme kaydetme ve faaliyetleri konusunda iletişime açık olma yolundaki taahhüdüdür.

ÜÇLÜ SORUMLULUK UYGULAMASININ 8 TEMEL İLKESİ

  1. TAAHHÜT: Kurulusun üst yönetimi tarafından Üçlü Sorumluluk'un yol gösterici kurallarına uyulacağının imzalanarak taahhüt edilmesi
  2. UYGULAMA KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU: Kuruluşlara taahhütlerini yerine getirebilmeleri açısından yol gösterici uygulama kuralları ve uygulama kılavuzu
  3. PERFORMANS KRITERLERI: Ölçülmesi mümkün olan alanlarda sürekli iyileşmenin izlenebilmesi için performans kriterleri geliştirilmesi
  4. İLETİŞİM: Çevre-Sağlık-Güvenlik konularında kuruluş içi ve dışındaki ilgili taraflarla sürekli iletişim
  5. BİLGİ PAYLAŞIMI: Kuruluşların tecrübe, uygulama ve bilgi birikimlerini paylaşabilecekleri seminer, toplantı, vb. faaliyetler
  6. LOGO: Ulusal programı tanımlayan ve Üçlü Sorumluluk kavramı ile uyumlu bir logo oluşturulması
  7. KATILIM: Tüm kuruluşların Üçlü Sorumluluk taahhüt etmesi için yöntemler aranması
  8. DOGRULAMA/VERIFIKASYON: Üçlü Sorumluluk'un ölçülebilir bileşenlerinin yerinde gözlenmesi