ZDHC - Sıfır Atık, Temiz Gelecek

ZDHC - Sıfır Atık, Temiz Gelecek

Promar Endüstriyel Kimyasallar A.Ş., Kasım 2019 tarihinden itibaren ZDHC Gateway Kimyasal Modülüne iştirak etmektedir.

Haziran 2013’de Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Atığı Grubu global hazır giyim ve ayakkabı endüstrisi için yeni bir çevre performans standardı belirleyen iddialı bir Ortak Yol Haritası Sürüm 1.1 isimli bir plan yayımladı. Bu güncellenmiş yol haritası Asya, Avrupa ve ABD’deki tekstil endüstrisi tedarikçi ve dernekleri, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kalkınma örgütleri ve kimya endüstrisinin önde gelen kuruluşları da dahil olmak üzere çok çeşitli paydaşlardan alınan geri bildirimleri içeren ve yansıtan yeni bir plan ortaya koymaktadır. 

Söz konusu Ortak Yol Haritası Sürüm 1.1’i desteklemek için Promar olarak bizler tehlikeli kimyasalların sıfır atığını taahhüt ederek sürdürülebilir kimyaya ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması amacına destek vermekteyiz. Bu sebeple sürdürülebilir tekstil kimyasallarının tedarikçilerinden biri olarak endüstrinin çevresel ayak izini azaltmak ve tehlikeli kimyasalları ortadan kaldırmak için proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. 

Kısacası, Promar ZDHC Gateway Kimyasal Modülü ile işbirliği yaparak etik yönetim anlaşıyı ile temiz, çevre ile uyumlu ve tekstil sektörünün geleceğine artı değer sağlayıcı bir paydaş olmayı taahhüt etmektedir.

Promar Endüstriyel Kimyasallar’ın Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjına Yönelik Yaklaşım’ı Size Nasıl Destek Olabilir?

Tehlikeli Kimyasallar Sıfır Atık (ZDHC) Ortak Yol Haritası Sürüm 1.1’de, ZDHC üyesi markalar, giyim ve ayakkabı endüstrisi için kullanım yasağına tabi kimyasal maddelerin bir listesi olan ‘‘Üretimi Sınırlandırılmış Maddeler Listesini (MRSL)’’ tanımlamaya ve geliştirmeye kararlıdır. ZDHC MRSL, sadece bitmiş ürünlerde bulunabilecek maddeleri değil, imalat ve ilgili süreçler sırasında potansiyel olarak kullanılan ve çevreye atılan tehlikeli maddeleri ele almaktadır.

ZDHC MRSL’de listelenen kimyasal madde veya madde grubu, hammadde veya ürünün üretimi sırasında istenen bir işlev veya etkiyi elde etmek için kullanılamaz (başka bir deyişle, kasıtlı kullanım yoktur). Kimyasal formülasyonlardaki üretim safsızlıklarının varlığından dolayı, tanımlanmış konsantrasyon limitleri dahilinde kısıtlanmış maddenin küçük veya eser miktarda olmasına izin verilir. Bu limitleri aşan kısıtlanmış maddeler içeren kimyasal formülasyonlar MRSL ile uyumlu değildir.

ZDHC MRSL’ye göre kısıtlanmış maddeler ve madde grupları nelerdir?

 • Alkilfenol (AP) Alkilfenol Etoksilatlar (APEOs)
 • Klorbenzenler & Klortoluenler
 • Klorfenoller
 • Azo - Boyarmaddeleri (Kısıtlı kullanımlı Amin içeren)
 • Boyarmadde - Navy Blue
 • Boyarmadde - Kanserojen veya eşdeğer olanlar
 • Boyarmadde - Allerjenik Dispers Boyalar
 • Güç tutuşurluk sağlayan maddeler (SCCP içeren)
 • Glikoller
 • Halojen içeren solventler
 • Organotin bileşikler
 • Policyclic Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
 • Perfluorinated ve Polyfluorinated Kimyasallar (PFOA & PFOS)
 • Ftalatlar - orto-ftalik asit ester içeren diğer bileşikler dahil
 • Bütün ağır metaller
 • Uçucu organik bileşikler (VOC)