Promar;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, tüm yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uyumlu olmayı,
  • İSG amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın  farkındalığını arttırarak, kaza, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Firmamızın tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığının ve emniyetinin öncelikli olduğu bir İSG kültürü oluşturmayı, çalışanlarını oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitimler ile desteklemeyi,
  • Firmamızın faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri öngörüp, bertaraf etmeyi; risk analizlerini yapmayı ve gerekli önlemleri almayı, oluşabilecek fırsatları değerlendirmeyi,
  • Çalışan temsilcimiz ve çalışanlarımızın ISG yönetim sistemimize katılım sağlamasını; gelen öneri ve iyileştirme fikirlerini desteklemeyi,
  • Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin İSG konularında farkındalığını arttırmayı,
  • Dahil olduğumuz ve ortak sorumluluklarımız olan tüm organizasyonlarda işbirliği ve paylaşımlarda bulunmayı,
  • İSG Yönetim Sistemimizin performansını izleyerek, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
  • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri,

taahhüt eder.