Promar Çevre Politikası

Promar, atıkların en az düzeye indirilmesi ile kirliliğin önlenmesi ve kaynakların optimum kullanılması ile sürdürülebilirliğin sağlanması ve yurt çapında ilgili mevzuat ile ÇYS - Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesini amaçlar.
Ait olduğumuz diğer tüm ilgili organizasyonların bu konudaki hedeflerini aşmayı ya da en azından bu gereksinimleri karşılamayı taahhüt ederiz. Bu amaçla ilgili tüm dokümantasyonda tanımlanmış olan ÇYS’nin gereksinimlerini tüm depolama, üretim, kalite ve lojistik faaliyetlerine uygulamaktayız.
Promar Endüstriyel Kimyasallar firması olarak sorumlu bir kimyasal üreticisi olmak adına, her türlü üretim aşamasında, kullanılan hammaddeler ve ambalajlar konusunda doğaya ve insan sağlığına zarar vermemek için önlemler almakta, yatırımlar yapmakta ve sorumluluk bilincini yaymak amacıyla birçok faaliyette bulunmaktadır. 
Promar Endüstriyel Kimyasallar 2003 yılından itibaren Üçlü Sorumluluk – Responsible Care taahhüdünü uygulamaktadır.